Strona głównaRegulamin

Regulamin

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MEBELO.PL

WARUNKI OGÓLNE:

 

1. Właścicielem sklepu internetowego www.mebelo.pl jest:

 

INTERIOR Group Daniel Stawiński

ul. Lipowa 1, 62-070 Dąbrówka

NIP 785-15-91-341, REGON 301093520

2. Numer konta: MultiBank 20 1140 2017 0000 4002 1024 2230

3. Zamówienia można składać poprzez sklep internetowy pod adresem www.mebelo.pl

4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

5. Zamówienia złożone w piątki po godzinie 10:00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

6. Zamówienia są realizowane tylko w dni robocze.

7. Możecie się Państwo kontaktować z Działem Obsługi Klienta poprzez pocztę elektroniczną biuro@mebelo.pl

8. Informacje o produktach podane na stronie sklepu www.mebelo.pl , w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

9. Zdjęcia i opisy dostarczane są przez producenta produktów.

10. Kolory i odcienie materiałów, z których produkt jest wykonany, wyświetlane na monitorze mogą różnić się od rzeczywistych. Wynika to z różnic wyświetlania barw przez różne urządzenia elektroniczne, drukarki, monitory. Sklep www.mebelo.pl zastrzega sobie prawo nieuwzględniania reklamacji kierowanych pod pretekstem powyższych powodów i niezadowolenia z produktu.

11. Zdjęcie pokazuje przykładową konfigurację fotela oraz przykładowy typ materiału i jego kolor.


ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU www.mebelo.pl :

 

1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystanie ze sklepu www.mebelo.pl w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowanie takich działań jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu www.mebelo.pl nie zamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystanie ze sklepu www.mebelo.pl w sposób nieuciążliwy dla innych klientów,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu www.mebelo.pl jedynie w zakresie własnego użytkowania,

f) korzystania ze sklepu www.mebelo.pl w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

PROCEDURY ZWARCIA UMOWY:


1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu www.mebelo.pl należy wejść na stronę www.mebelo.pl , dokonać wyboru produktu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. 

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

4. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze sklepem www.mebelo.pl Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

5. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

6. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

PRZYJĘCIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA:

 

1. Podstawowym warunkiem właściwej realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia. Właściciel sklepu internetowego www.mebelo.pl nie odpowiada za komplikacje i utrudnienia wynikające z błędnie podanych danych adresowych i bilingowych w formularzu zamówienia lub przy rejestracji.

2. Warunkiem koniecznym w realizacji zamówienia jest podanie przez Zamawiającego adresu e-mail i numeru telefonu w celu potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

3. Po złożeniu zamówienia w sklepie www.mebelo.pl na adres e-mail podany w formularzu przez Zamawiającego, zostaje wysłany e-mail z linkiem do potwierdzenia zamówienia. Po kliknięciu na link zamówienie zostaje potwierdzone.

4. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji po zaksięgowaniu środków na koncie Sprzedawcy lub w przypadku wyboru płatności za pobraniem, po telefonicznym kontakcie z konsultantem www.mebelo.pl

5. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówień lub zamówienia nie potwierdzone nie będą przyjmowane do realizacji.

6. Zamówienia nie potwierdzone w ciągu 48 godzin oraz zamówienia, za które wpłata nie wpłynie na konto w ciągu 7 dni zostają anulowane.

7. Umowy zawierane na odległość, regulowane są przepisami Kodeksu Cywilnego oraz przepisami Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271) obowiązującej od 1 lipca 2000r.

Art. 6 (Zawarcie umowy na odległość)

Umowy zawierane z konsumentem bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w szczególności formularza zamówienia niezaadresowanego lub zaadresowanego, listu seryjnego, reklamy prasowej z wydrukowanym formularzem zamówienia, katalogu, telefonu, radia, telewizji, automatycznego urządzenia wywołującego, wizjofonu, wideotekstu, poczty elektronicznej, telefaksu, są umowami na odległość, jeżeli kontrahentem konsumenta jest przedsiębiorca, który w taki sposób zorganizował swoją działalność.

8. Umowa zawierana poprzez witrynę www jest zgodna z prawem cywilnym, natomiast publikacja informacji o towarach lub usługach jest ich prezentacją i stanowi jedynie zaproszenie do składania ofert kupna.

9. Klient sklepu internetowego składa zamówienie, które rozumiane jest jako oferta zawarcia umowy kupna (Art. 66 Kodeksu Cywilnego), na warunkach określonych na stronie www.

10. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany na formularzu zamówienia.

11. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.mebelo.pl oznacza akceptację postanowień regulaminu.

 

DOSTAWA:

 

1. Zamówienia realizowane są tylko na terytorium Polski.

2. Towar dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej.

3. Czas realizacji zamówień poszczególnych produktów jest podany dla każdego produktu osobno, precyzowany jest po otrzymaniu zamówienia.

4. Koszty przesyłki pokrywa Nabywca, chyba że dany produkt jest oferowany z „Dostawą gratis” - wówczas koszt dostawy pokrywa sklep www.mebelo.pl

5. Koszty wysyłek kurierskich są podane w koszyku.

6. Istnieje możliwość osobistego odbioru towaru.

7. Dostawa gratis dotyczy zamówień na towary, które aktualnie w ofercie informację o dostawie gratis posiadają i w chwili zamówienia ta informacja została w nim ujęta.

8. Fotele obrotowe dostarczane są w formie częściowo zdemontowanej. Do samodzielnego montażu pozostaje złączenie trzech elementów. Samodzielny montaż przebiega w prosty sposób, który polega na złączeniu amortyzatora z krzyżakiem oraz nałożeniu na niego siedziska. Montaż nie wymaga użycia jakichkolwiek narzędzi.

 

CENY I METODY PŁATNOŚCI:

 

1. W sklepie internetowym www.mebelo.pl podajemy ceny netto i brutto.

2.
Należność za zamówione towary Zamawiający reguluje poprzez p rzedpłatę na konto.

3. Przedpłaty na konto należy dokonać wpłaty na podany numer konta: 


MultiBank 20 1140 2017 0000 4002 1024 2230

4. Sklep www.mebelo.pl wystawia faktury VAT.

5. Faktura za zamówiony towar jest wysyłana do klienta po zrealizowaniu dostawy na podany w formularzu adres.


WARUNKI REKLAMACJI:

 

1. Produkty oferowane w sklepie www.mebelo.pl i ich cechy jak kolor, materiał z którego są wykonane i ich wyposażenie dodatkowe są komponowane i ustalane przez nabywcę czyli osobę zamawiającą i na tej podstawie przyjmuje się że produkt powstaje na indywidualne zamówienie.

W myśl Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r. Art. 10. pkt. 3, który mówi że:

Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1,

2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

6) dostarczania prasy,

7) usług w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych.

Oznacza to że towar wykonany na specjalne zamówienie klienta nie może zostać zwrócony sprzedawcy z powodów innych niż wadliwe wykonanie lub odstępstwa od opisu w sklepie www.mebelo.pl – czyli niezgodności towaru z zamówieniem.

2. Jeśli towar zamówiony w sklepie www.mebelo.pl jest wadliwy lub nie odpowiada opisowi w ofercie sklepu obowiązują warunki gwarancji producenta. Karta gwarancyjna oraz Warunki gwarancji są dostępne na karcie każdego produktu.

3. Sklep www.mebelo.pl nie jest producentem towarów. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego produktu na warunkach oraz przez okres wskazany na karcie gwarancyjnej ponosi Producent.

4. Uprawnienia gwarancyjne nie ograniczają ani nie wyłączają odpowiedzialności sklepu z tytułu niezgodności towaru z umową

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 

1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu, wycofania niektórych towarów z oferty, wprowadzania nowych towarów, wprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.

2. Klienci mają dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.mebelo.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

3. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z treścią ustawy „O ochronie danych osobowych”.

4. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sklepem  a Klientem, który w rozumieniu art. 22 Kodeksu Postępowania Cywilnego jest konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.

 

WARUNKI PROMOCJI:

 

1. Karta kodów rabatowych pozwala na zakupy w sklepie www.mebelo.pl z 10% obniżką cen na cały asortyment.

2. W przypadku produktów objętych promocją rabaty nie sumują się.

3. Należy pamiętać, iż kody z kart są jednorazowego użytku!


 

UWAGA!

Zdjęcia oraz opisy produktów umieszczone na stronie podlegają ochronie, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4.02.1994 r. ( Dz. U94 nr 24 poz. 83) - wykorzystanie autorskich pomysłów i rozwiązań do bezpośredniego kopiowania, rozpowszechnianie tekstów opisów w celach zarobkowych bez zezwolenia jest zabronione i podlega karze.

 

 

Bejot|Fotel biurowy|Fotel obrotowy|Meble hol|Fotele obrotowe dla dzieci

Sklep mebelo.pl posiada bardzo bogaty wybór mebli biurowych i dziecięcych. Wśród naszych produktów wymienić można fotel biurowy, fotel obrotowy, fotele obrotowe dla dzieci a także meble hol. Nasze meble są niezwykle wygodne i komfortowe w użyciu, toteż cieszą się popularnością wśród wielu klientów. Zapraszamy do zakupów.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.

Wykonanie i hosting: projektwww.pl
oprogramowanie: SOTE
Masz pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji: +48 61 850 18 48 biuro@mebelo.pl